EVALUACIJA RADNIH MESTA

Motivacija zaposlenih da ostanu u preduzeću i vredno rade je kruna rada sa i na zaposlenima. Ako ste prethodno napravili dobru selekciju ljudi, obučili ih za posao koji se od njih očekuje, ništa gore nije od mogućnosti da ih u trenutku, kada treba najviše da daju, izgubite, jer su našli bolji posao.

Da li imate potrebu da bolje motivišete zaposlene, zadržite najbolje ljude, povećate produktivnost, smanjite troškove ipratite put strategije koji ste zacrtali? Rešenje leži u sistemu nagrađivanja zaposlenih na osnovu postignuća i zalaganja.

Ovo nije lak posao jer ćete se vrlo često susretati sa problemima kao što su: nemogućnost adekvatnog i preciznog merenja i rangiranja performansi zaposlenih, nepoverenje radnika u sistem i sl. Mi imamo stručnjake koji Vas mogu voditi i savetovati kako bi ste i taj zadatak uspešno ispunili.

| HOME |

 

 
Simex Centar za procene; Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 87
Tel: (011) 6136-328, 6137-022; Fax: (011) 6135-576; e-mail: selekcija@simex-beograd.co.rs