TESTIRANJE ZAPOSLENIH

Radni potencijal firme najčešće nije mali. Mudrost je zaposlene radnike iskoristiti na najproduktivniji način raspoređujući ih na radna mesta koja im prema sposobnosti i mogućnostima najviše odgovaraju.

Proveravanjem, tj. testiranjem određenih sposobnosti, karakteristika ličnosti i motivacije tačno ćete znati koliki je potencijal i mogućnost svakog vašeg zaposlenog. To će Vam omogućiti da formirate adekvatna očekivanja prema svakom radniku i ne iscrpljujete i sebe i druge nerealno visokim ili niskim zahtevima.

| HOME |

 
Centar za procene Simex ; Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 87
Tel: (011) 6136-328, 6137-022; Fax: (011) 6135-576; e-mail: selekcija@simex-beograd.co.rs