TV B92 (Vesti) / 9. februar 2010.
gost: Dragana Sotirović / Simex

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
ili

Definisanje pravog puta ka uspehu i zadovoljstvu

Čemu služi profesionalna orijentacija:
Niko nije dobar u svemu i svako ima potencijal da bude uspešan u nečemu. Profesionalna orijentacija ima funkciju dobrog ogledala u kome možete realno sagledati svoje ili detetove radne, profesionalne ali i druge mogućnosti i sposobnosti. Na taj način objektivno definišete oblasti potencijalnog uspeha.

Kako ona izgleda:
Sastoji se iz intervjua, psihološkog testiranja (opšte inteligencije, specifičnih sposobnosti, karakteristika ličnosti i ličnih interesovanja), psihološke procene i savetovanja.

Kome je namenjena:
- Đacima radi pravilnog izbora budućih škola i slobodnih aktivnosti
- Maturantima radi pravilnog opredelenja za buduće zanimanje
- Studentima koji imaju poteškoća prilikom studiranja i polaganja ispita
- Budućim sportistima i sportistima kako bi realno procenili svoje šanse da se uspešno profesionalno bave sportom ili da lakše pronađu svoje alternativno zanimanje
- Svima onima koji nisu sigurni da rade posao koji najbolje umeju ili ne znaju šta najbolje umeju
- Preduzećima i firmama koje žele da maksimalno iskoriste radne mogućnosti svojih zaposlenih

VREME | BR 1013 | 3. JUN 2010.
Upis u srednje škole
Teška odluka
(stručno lice u razgovoru: Dragana Sotirović / Simex)

"Ukoliko je neki nastavnik bio dobar i vešt da približi svoj predmet detetu, ukoliko se dete osećalo uspešnim na tim časovima, ono će imati utisak da tu oblast voli, da je u tome dobro i da želi dalje da se školuje u tom pravcu. Ukoliko je iskustvo suprotno, i njihov je doživljaj da taj predmet u budućnosti treba da izbegavaju, iako testiranje pokaže da baš iz te oblasti imaju dobru sposobnost", kaže Dragana Sotirović iz Savetovališta za profesionalnu orijentaciju "Simex".

| HOME |

 
Centar za procene Simex ; Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 87
Tel: (011) 6136-328, 6137-022; Fax: (011) 6135-576; e-mail: selekcija@simex-beograd.co.rs