TV B92 (Vesti) / 9. februar 2010.
gost: Dragana Sotirović / Simex

 

Mi smo tim stručnjaka, psihologa i ekonomista koji se već duži niz godina bavi procenama adekvatnosti i efikasnosti ljudskih resursa, od menadžera do svakog izvršioca, u kompanijama naših klijenata. Naš osnovni cilj je da Vam omogućimo jasnu sliku i uvid u potencijal koji posedujete, greške koje ponekad činite i korake koje treba da preduzmete kako bi uspešno nastavili svoju borbu ka vrhu.

 
Možemo Vam pomoći da:
- izaberete iznadprosečne nove ljude
- ukoliko se nalazite u nezavidnoj poziciji da morate da smanjite broj zaposlenih, to obavite objektivno, fer i pre svega tako da ne oslabite radni potencijal preduzeća vec da ga učinite efikasnijim i optimalnijim
- postojeći radni potencijal iskoristite na najproduktivniji način uz pomoć objektivne evaluacije
- unapredite timove
- efikasnije motivišete zaposlene (evaluacija i HR istraživanja)
- rešite eventualne konflikte, nesuglasice i nezadovoljstva u preduzeću
- poboljšate organizaciju preduzeća
-

proverite svoje individualne mogućnosti i usmerite svoju karijeru u pravom smeru ( Profesionalna orijentacija)

 
Centar za procene Simex ; Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 87
Tel: (011) 6136-328, 6137-022; Fax: (011) 6135-576; e-mail: selekcija@simex-beograd.co.rs