HR ISTRAŽIVANJE U PREDUZEĆU

Brojna HR istraživanja u okviru preduzeća Vam mogu pomoći da dođete do informacija koje će Vam omogućiti unapređenje rada preduzeća kao i rešavanje nekih značajnih pitanja.

Motivacija za rad je jedan od najznačajnijih faktora uspešnosti. Ona je najčešće individualna i kvalitativno i kvantativno se razlikuje od zaposlenog do zaposlenog. Kratkim grupnim istraživanjem možete doći do informacija od neprocenjivog značaja za efikasno podsticanja na rad svakog radnika.

Sociometrijskom metodom analize možete ustanovoti socijalnu, tj. emotivnu atmosferu u Vašem kolektivu, otkriti da li i gde postoje konflikti, otkriti uzroke eventualnog nezadovoljstva, skrivene potecijale zaposlenih za rukovođenje i organizovanje, možete otkriti one koji se nisu uklopili u kolektiv, saznati da li u vašem preduzeću vlada kohenzija ili su zaposleni razbijeni nezadovoljstvom, različitim ciljevima, zahtevima i potrebama. Na taj način pruža Vam se mogućnost da otkrijete i produktivno rešavate eventualne probleme, unapredite svoje poslovanje, maksimalno iskoristite postojeći radni potencijal, sprečite nezadovoljstvo i konflikte među zaposlenima i dobijete na efikasnosti.
Istraživanjem možete otkriti
razlog eventualne fluktuacije (odlaženja radnika iz preduzeća) kao i predvideti buduću fluktaciju.
Ovo su samo neke od varijanti psihološkog istraživanja u preduzeću, zavisno od individualnih potreba firmi, mogućnosti su velike.

|HOME|

 
Simex Centar za procene; Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 87
Tel: (011) 6136-328, 6137-022; Fax: (011) 6135-576; e-mail: selekcija@simex-beograd.co.rs