SLOBODNA RADNA MESTA

Za potrebe naših domaćih i stranih klijenata raspisujemo konkurs za sledeća radna mesta:

KOMERCIJALISTA
(više izvršioca)

- sa ili bez iskustva
- SSS, VŠS ili VS ( Hemijski, Mašinski, Građevinski, Tehnološki, Farmaceutski, Elektrotehnički i Ekonomski fakultet)
- dinamična osoba spremna na česta putovanja
- osoba koja je sklona i voli pregovaranje
- sa ili bez znanja engleskog jezika
- posedovanje vozačke dozvole

POSLOVNI SEKRETAR
(više izvršioca)

- najmanje 6 meseci radnog iskustva na ovom ili sličnom radnom mestu
- SSS ili VŠS
- mogućnost solidne pismene ili usmene poslovne komunikacije na engleskom jeziku
- dobre organizacione osobine

RAČUNOVOĐA
(više izvršioca)

- najmanje 2 godine iskustva u datom poslu
- SSS, VŠS ili VS (Ekonomski fakultet)
- posedovanje Sertifikata za samostalnog računovođu
- sa ili bez znanja engleskog jezika

Vaše prijave možete slati na mail adresu:
selekcija@simex-beograd.co.rs

Radi sastavljanja dobre prijave sledite dato uputstvo:

- napravite CV koji će pored uobičajenih ličnih i opštih podataka morati da sadrži i detaljne podatke o radnom iskustvu, i to:
a) tačan naziv preduzeća u kome ste radili,
b) vreme provedeno u datom preduzeću (od m.g. do m.g.),
c) naziv radnog mest na kome ste radili, ukoliko je bilo promena, obavezno ih navesti
d) opis zadataka i radnji koje su bile u Vašoj nadležnosti


| HOME |

 
Centar za procene Simex ; Srbija, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 87
Tel: (011) 6136-328, 6137-022; Fax: (011) 6135-576; e-mail: selekcija@simex-beograd.co.rs